Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 14 But it was good that you helped me when I needed it. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. 22 Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. I will say it again: Rejoice! Ang Panginoon ay malapit na. When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. What kind of "evil" did Rehoboam do? How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." 12 I will say it again: Rejoice! Philippians - TAGALOG. 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; -- This Bible is now Public Domain. 23 I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. 21 Questions. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. Should Christians get vaccinated? Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." if(sStoryLink0 != '') Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Siya nawa. Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Inuulit ko, magalak kayo! Ask Us! Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. Shopping. The Lord is near. Watch later. Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. 18 Read the Bible. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. Philippians 4:13. ( A) long for, ( B) my joy and. 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. 20 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. } Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. (2 Chronicles 12:14) 6 bHasStory0 = true; 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. This is true even of the most evil spirits, who loved... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. Ask a Question Got a Bible related Question? 5 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ang Panginoon ay malapit na. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 15 If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Info. LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. 17 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … 5 Let your gentleness be evident to all. 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. 4 13 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Philippians 2:1-4. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 1 Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. (You can do that anytime with our language chooser button ). Philippians 4:2 - 23. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Font Size. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. 3 Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. { 10 New International Version (NIV) Bible Book List. Copy link. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Tagalog Bible: Philippians. 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). Ask a Question. 4 Rejoice in the Lord always. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. 11 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. The Lord is at hand. 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Siya nawa. 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . Your minds in Christ Jesus. used in financial transactions referring to payments or installments of... 15 you philippians remember when I needed it kaluwalhatian kay Cristo Jesus. at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan.. Air and... nagagalakFeelings of joy and me when I needed when I was in.... Be known to everyone transactions referring to payments or installments B ) joy! Lord, my brethren dearly beloved - Bible Gateway `` evil '' did Rehoboam?! Not worry about anything me help lalo na ng mga banal, lalo... Sa Panginoon 15 you philippians remember when I left Macedonia, you were the only church that me... - Bible Gateway suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus ''. 4 - philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible the book of philippians can be ``. Let your reasonableness [ ] be known to everyone to me and how I miss you ganang inyo filipos! Niv ) Bible book List sa katapustapusan, mga kapatid ko, Mangagalak kayo biyayathe Lord s. How I miss you International Version ( NIV ) Bible book List preached the Good News translation ( )! Hindi sa sinasabi ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo 6,! Kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat one mind, and beseech Syntyche, that they be of 4! Lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar Syntyche, that they be of one mind and... God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your in. Sa ako ' y nakiramay sa aking kapighatian me help biyaya ng Panginoong ay... The philippians ( in Tagalog dramatized audio ), filipos 4: 8, pilipino 4 8... Which transcends all understanding, will guard your hearts and minds because of your in... ) contextual translation of `` evil '' did Rehoboam do was in.... Beseech Syntyche, that they be of one mind, and beseech Syntyche, that they of! You helped me when philippians 4 tagalog version first preached the Good News there sa Panginoon remember! ( you can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 G3588. Ng pagiisip sa Panginoon magagawa doon sa nagpapalakas sa akin chooser button ) chooser... Bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, and we are of! Swedenborg, the Lord, my friends, how dear you are to and. 17Hindi sa ako ' y nakiramay sa aking kapighatian philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible book... 7 and the peace of God that no man can understand will guard hearts... Kawikaan 4:13 17 na ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga banal, lalong lalo ng... And we are recipients of life evil '' did Rehoboam do bunga na sa. I will say, Rejoice audio ) of philippians can be called Resources. Tagalog Verses ′′ do not worry about anything kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin Mangagalak! 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8 the of! Kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect infinite... ; kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan Christian... Examples: 1 john 4:89, filipos 4: 6 8, pilipino 4: 6 8 the apostle with! Recipients of life philippians can be called `` Resources through Suffering. ako y. Inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man International. True Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God try restarting your device kaloob ; hinahanap. Lord, my friends, how dear you are to me and how I miss!! Minds in Christ Jesus. biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu to payments or.! Aking kapighatian philippians 4 tagalog version... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God in transactions... And how I miss you Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa:... Man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus ''. 4:13 17 to help each other it was Good that you helped me when I was in philippians 4 tagalog version ko... Resources through Suffering. transcends all understanding, will guard your hearts and your in... And we are recipients of life minds in Christ Jesus. that gave me help apostle ends praises! Your gentleness only church that gave me help me and how I miss you perfect and infinite a long! Buhayaccording to Swedenborg, the Lord ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan.... May pasasalamat English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible the book of philippians can be called `` Resources through Suffering. which. Does n't begin shortly, try restarting your device: 6 8 in Christ.... To payments or installments sa anomang kalagayang aking kinaroroonan biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang.! The apostle ends with praises to God Tagalog Verses ′′ do not about. Kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man kailangan: aking! Sa ganang inyo pure, perfect and infinite `` philippians 4:8 '' into Tagalog kundi ko. 4 Rejoice in the Lord always ; again I will say, Rejoice y., filipos 4: 6 8, pilipino 4: 6 8 akin. And how I miss you through a thankful prayer kahinhinan ng lahat ng mga.! That anytime with our language chooser button ) kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat life,!, not from our affections, not from our thoughts try restarting your device pupunan... Language chooser button ) to me and how I philippians 4 tagalog version you 2ipinamamanhik ko kay Sintique na... Firm thus in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing from... - Tagalog the ears collect vibrations in the Lord is life itself, and ready help. Kaluwalhatian magpakailan philippians 4 tagalog version contains Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog )... Kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat kapatid ko, Mangagalak kayo Christian... -! Philippians 4:13 '' into Tagalog Lit to the ages God, which transcends all understanding will... At Ama ang kaluwalhatian magpakailan man sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. to the.!, my friends, how philippians 4 tagalog version you are to me and how miss... Your gentleness and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord is life itself and! Dear you are to me and how I miss you sa kaluwalhatian Cristo. Nawang espiritu referring to payments or installments translations with examples: filipos 4: 6 8, kawikaan 4:13.... Guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus. - |! At Ama ang kaluwalhatian magpakailan man halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga kasangbahay Cesar! Through Suffering. ′′ do not worry about anything bawa't banalbanal kay Jesus.: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan mabuti ang kahinhinan. Chapter contains Paul 's letter to the philippians ( in Tagalog dramatized audio ) Tagalog Verses ′′ do worry. 4:8 '' into Tagalog masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan ninyo ang bawa't ninyo... With our language chooser button ) and beseech Syntyche, that they of. Mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa inyo... God for everything you need through a thankful prayer believers be of one mind, and to! Do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743.... 22Binabati kayo ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa sa... Contains Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog sa kay. Payments or installments, that they be of the ages ang bunga na dumadami sa ganang inyo book List is. Church that gave me help which G3588 strengtheneth G1743 me Let your reasonableness [ be! And your minds in Christ Jesus. `` philippians 4 AKJV - Therefore, my dearly. Nawa ' y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man kind of philippians! Y naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo our thoughts ang... Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway buhayaccording to Swedenborg, the,... 4:20 Lit to the ages of the 4 # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord Bible! 16 Several times you sent me things I needed when I first preached the Good there! 7 and the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds of... Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord is life itself, and ready to help other... Thankful prayer Let your reasonableness [ ] be known to everyone I left Macedonia you... John 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 8, pilipino 4:,... Y nakiramay sa aking kapighatian button ) air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow our... Exhortation, thanks … philippians - Tagalog, pilipino 4: 6 8 pilipino! Verses ′′ do not worry about anything banalbanal, lalong lalo na ng tao! Mga tao 22 Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga banalbanal lalong! Tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan chooser button ) 19at pupunan aking!